M
M
Neways Micro Electronics
      
Low profile samenwerken, High-Tech innoveren.
Jeroen Knol
Managing Director
Neways Micro Electronics
      
Low profile samenwerken, High-Tech innoveren.
Jeroen Knol
Managing Director
Innovatie is het uitgangspunt van Jeroen Knol, Managing Director bij Neways Micro Electronics (NME). Klanten verwachten dat een bedrijf als Neways oplossingen biedt, en de nieuwste technologie op het gebied van de Micro-elektronica en hybride toepassingen op keramiek kan inzetten bij productontwikkeling.
Binnen die 'stroomversnelling' vormen het consequent uitdragen van deze visie, het verdelen van de verantwoordelijkheden onder alle medewerkers, en een 'low-profile' houding van hemzelf (en het management) de basis voor rust en focus in de organisatie. Waarbij mensen en afdelingen voor elkaar klaar staan, en elkaar versterken.
De innovatie bestaat daarbij uit een deel verdieping van de technologie, zoals het nog verder miniaturiseren van de spoorpatronen op keramiek, en uit het verbreden van de kennis van NME met volledig nieuwe technologieën. “Je richt je natuurlijk op de klant, en wat die wenst. Maar die vraagt steeds meer om een oplossing van A tot Z, en laat de invulling aan ons over. Je hebt dan de nieuwste techniek 'in-huis' nodig om die aan de klant te kunnen aanbieden. Dat doen we niet alleen. We werken samen met kenniscenters zoals universiteiten, en kijken ook naar de mogelijkheden van subsidie bij onderzoekprojecten. Ons doel is dat 20% van onze omzet jaarlijks bestaat uit innovatie, via nieuwe klanten of innovatieve producten. Toekomstgericht - want het marktgebied is zo veranderd dat de klant niet meer automatisch naar ons toe komt. Men kijkt over de grens, en niet alleen naar Nederland. Het grote voordeel van Neways is dat we alle disciplines kunnen aanbieden - procestechniek, logistiek en productontwikkeling. Klanten kunnen veel grotere projecten binnen de groep neerleggen. En alleen door constante innovatie kunnen we First-to-market blijven.”
Alle functies zijn even belangrijk. Ik kan er geen onderscheid in maken, zo is mijn karakter niet.
 Jeroen Knol
Een ontwikkeling naar flexibiliteit en innovatie die vraagt om de steun en inzet van alle medewerkers. Jeroen Knol gelooft daarbij in laagdrempeligheid. “Dat lijkt een inkoppertje natuurlijk – het wordt veel genoemd. Maar men onderschat vaak wat het écht inhoudt. Het is een balans tussen geven en nemen die continue tussen management en personeel aanwezig moet zijn. Die ontstaat niet vanzelf, die wordt je niet gegeven. Ik wil dat medewerkers altijd met plezier naar hun werk bij NME kunnen gaan. Het is altijd een spanningsveld - het ene moment vraag je om extra inzet bij de productie van een spoedorder, en het andere moment moet je ook kunnen meegeven als er ruimte is om het kalm aan te doen. Daarbij moet je verantwoordelijkheden op alle niveaus binnen de organisatie leggen. Iedereen kan met verantwoordelijkheid omgaan, dát is het uitgangspunt. En alle functies zijn even belangrijk. Ik kan er geen onderscheid in maken, zo is mijn karakter niet.”
Voor Jeroen Knol is NME als bedrijf niet te groot om regelmatig met iedereen even te praten. Om te weten wat er speelt, maar ook om eens op een andere manier met elkaar om te gaan. En om de medewerkers te laten weten, al is het maar low-profile, welke ontwikkelingen er aan komen. “Dan verras je mensen ook niet snel met bepaalde zaken. En ik heb het voordeel, denk ik, dat ik vele aspecten van het bedrijfsleven heb gedaan: productie, voorraadbeheer, operations, commercie, algemeen management. Daardoor kan ik veel zaken herkennen. Het is mijn filosofie dat je altijd open moet staan voor mensen, voor iedereen, en ze leren kennen. Maar wel straight blijven. Het benoemen, als je het er niet mee eens bent. Zo vind ik bijvoorbeeld dat je tijdens een functioneringsgesprek nooit met een verrassing kunt komen - zoals met een klacht over hoe een medewerker functioneert. Daar heb je het over op het moment dat het speelt, en niet maanden later. Als je dat pas tijdens een functioneringsgesprek doet, dan heb je voor mij gefaald als manager. Iedereen die werkt mag fouten maken, als je er maar van leert. En als je al die zaken combineert en daar ook consequent in bent, creëer je de rust en de ruimte om met zijn allen op een prettige manier te werken. Dan versterk je elkaar.”
Techniek speelt voor hem ook binnen zijn functie een belangrijke rol. “Commercie is een belangrijk onderdeel van mijn functie. Maar techniek zit in me, en ik blijf de trade-shows langsgaan om de nieuwste techniek op te snuiven. En dat is ook belangrijk, want je moet weten wat er op technisch gebied speelt. Het is ook mijn taak om onafhankelijk te zijn, en vanuit de techniek mee te denken. Onze techniek wordt steeds geavanceerder, en vaak bezoek ik een klant samen met een specialist, maar ik wil weten wat de hoofdlijnen zijn. Dit is de high-tech industrie, en dan moet je ook als manager up-to-date blijven.”
Bij het aantrekken van specialisten is de drive van kandidaten belangrijk. Het technologisch vooruitstrevend willen zijn, steeds meer willen. “Als specialist kom je in aanraking met een heel breed veld aan technologieën en toepassingen. We bieden alle ruimte om vanuit die drive vorm te geven aan nieuwe ontwikkelingen en toepassingen, mee te denken, vanuit een passie te werken, en ook met anderen binnen NME samen te werken. Zo werken er nu een aantal collega's van Neways Technologies bij ons op projectbasis. Die zien nu hoe vergevorderd NME is in de Micro-elektronica. Zo versterken ook de werkmaatschappijen elkaar, en het biedt kansen voor onze technici om het hele internationale speelveld van Neways te leren kennen. Mensen die een natuurlijke en positieve mentaliteit hebben om met collega's samen de grenzen van techniek te verleggen – dat is belangrijker dan een prachtige C.V.”