M
M
Neways Leeuwarden
      
Een team waarin alle spelers het samen dragen.
Michel Postma
Managing Director
Neways Leeuwarden
      
Een team waarin alle spelers het samen dragen.
Michel Postma
Managing Director
Michel Postma, Managing Director bij Neways Leeuwarden (NEL) is zeker. Deel de verantwoordelijkheden in een organisatie met alle medewerkers. Laat mensen eigenaar worden van een opdracht, van een taak. Samen met het Management Team werkt hij aan een Neways Leeuwarden dat door flexibiliteit en kwaliteit in de veranderende markt succesvol is.
Dat lukt. De omzet van Neways Leeuwarden steeg het afgelopen jaar met 80%. Het was een proces dat in moeilijker tijden soms aanvoelde zoals Bruce Springsteen het bezingt: 'One step forward, two steps back'. Maar dat is moeilijk te geloven voor wie de glimlach in zijn ogen ziet, of de optimistische stemming ervaart die in het bedrijf heerst.
Michel Postma begon in 2009 bij Neways als Engineering & Operations Manager. Daarvoor was hij jarenlang Production Manager en Quality Manager in een fabriek van een multinational. “Ik geloof daar heilig in - het neerleggen van verantwoordelijkheden in alle lagen van de organisatie. Ik heb gezien én ervaren dat dat resultaten geeft. En ik denk in voorwaarden, die nodig zijn om resultaat te bereiken. Als er geen aandacht meer is voor die voorwaarden, voor een visie, maar alleen de vraag 'of het meer kost', dan zit ik niet meer in mijn sterkte. Daarom wilde ik ook graag bij Neways Leeuwarden beginnen - een kleinere organisatie, en de mogelijkheid om veel meer in contact te staan met de buitenwereld, met klanten en leveranciers - niet alleen maar een klein schakeltje zijn in een heel groot geheel. Als Engineering & Operations Manager kon ik zowel in de indirecte als in de directe organisatie werken. Voor mij een hele logische en achteraf gelukkige keuze.”
Hij is een man die soms weinig geduld heeft - bij de pinautomaat, of in de supermarkt. Een man die makkelijk naar buiten kan treden, maar ook houdt van enige zekerheid, van structuur. “Als de situatie enige vorm van stabiliteit heeft, en je kunt bouwen, dan voel ik mij als een vis in het water. We hebben toen ik begon bij Neways ook een aantal goede stappen gemaakt. Maar het was ook ongeveer het moment dat de crisis begon. Ik wist vanuit mijn vorige job dat krimpen met een productieafdeling heel moeilijk is, je hebt dan kans op kwaliteitsproblemen, motivatieverlies, ziekteverzuim. Die moeilijke periode met een teruglopende omzet bracht natuurlijk, toen ik Managing Director werd, ook de vraag vanuit de Raad van Bestuur hoe ik dat ging aanpakken.”
De steun en het vertrouwen die je krijgt zijn een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren.
 Michel Postma
De EMS-markt is sinds 2009 snel veranderd. “Als wij in 2009 een order produceerden, dan ging het vaak om een hoger volume, we hadden alle componenten op voorraad, en de klant kon voorspellen wat de forecast voor de maand erna was. Er was geen onzekerheid over wanneer het redesign zou plaatsvinden - dat duurde lang. Nu weet je vaak niet wanneer componenten kunnen worden besteld en zullen binnenkomen, omdat een klant tegelijkertijd nog werkt aan het ontwerp. De levenscyclus van producten is veel en veel korter. Kijk maar naar smartphones, waar bijna elk jaar nieuwe versies van uitkomen. Klanten zijn op hun hoede, gaan minder snel een commitment aan voor voorraden. Dat vraagt om een flexibele organisatie. Early Involvement, Time to Market en flexibiliteit - in technologie, in logistiek en in kosten.”
Het anticiperen op die veranderende markt bestond (en bestaat) uit een aantal veranderingen. De traditioneel functioneel georganiseerde afdelingen sales, inkoop, planning en Engineering werden ondergebracht in 3 Customer Focus Teams (CFT) waarbij die disciplines samenwerken in dezelfde kantoorruimten. Er kwam ook meer focus op KPI's, gefundeerd op de 'Lean Manufacturing' principes en de resultaten op het gebied van leveringsperformance en klanttevredenheid. Michel Postma noemt het zijn One Page - een overzicht van de projecten die de kern van het beleid vertegenwoordigen. “Dat is waaraan ik mij gecommitteerd heb. Dit zijn voor Neways Leeuwarden dé projecten. Ieder project heeft een eigenaar binnen het MT, en we hebben een structuur lopen waarbij we elke week 1 of 2 projecten evalueren.”
Beleid heeft draagvlak nodig - en dragers. Het zelfsturend maken van de organisatie, waar de verantwoordelijkheid verdeeld is over alle werknemers. “We willen iedereen betrekken. Ik heb in 3 kantinemeetings deze kernprojecten heel inhoudelijk met al onze medewerkers besproken. Veranderingen doorvoeren, dat is een kwestie van de juiste balans - tussen enerzijds teveel dicteren aan een organisatie, en anderzijds teveel ruimte te bieden voor twijfels. Het is superbelangrijk om die verstandhouding met je medewerkers daarover open te houden. En mijn team helpt me daarbij. Ik vraag dan hoe zij zoiets zouden doen, of gedaan zouden hebben.”
Door iedereen te stimuleren om verantwoordelijkheid aan te nemen en zich te ontwikkelen, wordt de organisatie krachtiger en flexibeler. Het gaat goed met Neways Leeuwarden. De groeiende omzet motiveert de medewerkers. Het extreem lage ziekteverzuim is een duidelijk teken daarvan. Voor Michel Postma biedt dit de ruimte om zich meer te richten op toekomstige ontwikkelingen, en meer klanten te bezoeken.
Terugkijkend op zijn overstap naar Neways is hij heel tevreden. “Ook binnen de Neways Groep is die aandacht voor een eigen verantwoordelijkheid, en een eigen ruimte heel sterk. Dat is het leuke van Neways. Er is aandacht voor resultaten, en er is overeenstemming wát er moet gebeuren, maar niemand vertelt je hoe je het moet doen. Ik heb erg veel vertrouwen gekregen van de Raad van Bestuur, toen ik bij Neways begon, ook in mijn rol als Managing Director. Als ik kijk naar de stappen die we hebben gemaakt en ook nog moeten maken, dan zijn de steun en het vertrouwen die je krijgt een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Dat is ook hoe ik in het leven sta - met het uitgangspunt dat iedereen bekwaam is om verantwoordelijkheid te dragen.“