M
M
Neways Cable & Wire Solutions
      
Flexibiliteit voor Defence
Noud Jacobs
Production Manager
Frank Offermans
Account Team (CFT) Leader
Neways Cable & Wire Solutions
      
Flexibiliteit voor Defence
Noud Jacobs
Production Manager
Frank Offermans
Account Team (CFT) Leader
De productie van specialistische kabelbomen is voor een aanmerkelijk deel handwerk. Hier wordt een kabelboom voor een Defensie-voertuig, die bestaat uit honderden kabels en connectoren, in enkele dagen opgezet.
Neways Cable & Wire Systems levert complexe kabelbomen op maat, onder meer aan Defensie - meerdere typen, en in relatief lage volumes (veelal enkele honderden per jaar per type). Een deel van de productie vind in Slowakije plaats, vanwege de lagere loonkosten. Bij een New Product Introduction wordt het bijbehorende productieproces, dat voor een groot deel uit handwerk bestaat, eerst in Nederland ontwikkelt, voordat dit proces en de documentatie (de instructies) worden overgedragen aan Slowakije.
Dat is in een notendop het onderwerp van het interview met Noud Jacobs, Production Manager bij NCWS, en Frank Offermans, 'aanvoerder' van het Customer Focus Team (CFT) dat zich richt op de Defence-orders. Maar het gaat over meer - over de dynamiek in hun functie, in een productie-organisatie die flexibel inspeelt op steeds sneller wisselende orders. Over 2 mannen die in hun element zijn in deze omgeving, over hoe zij leidinggeven, en hoe zij samen met de mensen in hun team resultaten bereiken.
De productie voor de Defence industrie ving aan rond 2005, vanuit een compensatieregeling verbonden aan een Nederlandse Defensie-order in Zweden, en maakt nu meer dan 25% uit van de omzet van NCWS. “We bieden vandaag de dag ook aan op projecten waar geen compensatieverplichting is," zegt Frank Offermans. "Die aanbestedingen zijn sterk prijsgedreven geworden. Daarom bieden wij ook de grote projecten aan op basis van productie in Slowakije. De eerste productiebatch wordt altijd hier uitgevoerd. We toetsen dan praktisch wat we theoretisch bepaald hebben. Je ziet dan dat je bijvoorbeeld 90% optimaal produceert, en om dat 100% te krijgen gebruiken we de feedback uit de fabriek. We willen de productiefaciliteit in Slowakije ook niet belasten met die finetuning - die heeft immers een resultaatbeoordeling op VC & C (Value Creation and Cost).”
Noud Jacobs geeft als Production Manager leiding aan gemiddeld 30 productiemedewerkers. In 2005 stapte hij van een grote multinational over naar Neways. “Ik ben echt iemand voor productie. Ik wil ook nooit meer iets anders. In mijn vorige werk was ik eerst Production Manager. Door een reorganisatie werd me aangeboden in het MT te komen, en dat heb ik 4 jaar gedaan. Maar de 'politiek' die daarbij hoort - het ‘powerpoint management' - ik ben daar niet de persoon toe. Een klein deel daarvan in je werk is leuk, maar niet als hoofdzaak. Ik wil met mensen bezig zijn, daar het maximale mee bereiken.”
Noud Jacobs, Production Manager.
Hij bezocht een aantal jaren lang Slowakije bijna maandelijks een week, om samen met Bob Konings, de huidige Managing Director van Neways Industrial Systems, de Kaizen productiviteitsverbetering in te voeren. De 'Order fulfillment' efficiency was in Slowakije toen nog te laag - het halen van de gecalculeerde productietijd. “Dat is het leuke - je functie is heel breed. We hebben bijvoorbeeld bij NCWS geen Outsourcing Manager, dus dat doen Frank en ik samen. Daarom ben ik nog steeds blij dat ik destijds de keuze voor NCW gemaakt heb. Als je wilt gaan verbeteren, dan geeft het bedrijf je de mogelijkheden. We doen er heel veel dingen bij.”
Neways voert de frontlinie acquisitie op de defensiemarkt via Neways Defence Electronics, maar als Neways een order heeft verworven, volgt voor het aandeel daarin van NCWS de fade in, fade out naar het CFT van Frank Offermans. “Voor Defence heb je te maken met vrijgaven en certificaten. En met bijvoorbeeld wekelijkse audits bij ons bedrijf door de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Daarbij kan een inspecteur kijken hoe we het theoretisch/procedureel aanpakken, of juist naar de praktijk. Er worden dan goede blinde vragen gesteld. Dat houdt jezelf ook de spiegel voor, voorkomt de valkuil van routine. We bespreken ook met Defensie hoe we de wederzijdse toegevoegde waarde van die audits optimaal kunnen maken.”
Naast de geheimhoudingsplicht betekent het assembleren van kabelbomen voor Defensie het voldoen aan de algemene kabelnorm IPC 620, maar dan op Niveau 3, en niet het industriële Niveau 2. “Neem bijvoorbeeld een draad die is opgebouwd uit 10 strengs. Bij Niveau 3 mag geen enkele streng minder contact maken, wat bij Niveau 2 wel is toegestaan. Een operator moet dan ook weten voor welk niveau hij produceert.”
Operator Richard bouwt een kabelboom in een besturingspaneel voor een Defensievoertuig.
De tendens in de markt is: versnelling. Van productintroducties, van productwijzigingen, en dus ook van de levering door NCWS, van de procesinrichting voor nieuwe of gewijzigde producten. Dat betekent ook een versnelling in de communicatie met de klant. De maatregel was: het reorganiseren van voorheen functioneel gegroepeerde afdelingen als Inkoop en Planning in Business Teams - de CFT's, waarbij de QLTC (Quality, Logistics, Technical en Costs) disciplines nu per afzetgebied of producttype in een ruimte samenwerken. Denk aan NCWS zoals het eens was: het leverde de relatief eenvoudige draadboompjes voor de waterkokers van Philips, en daarnaast complexe kabelbomen met honderden kabels en connectoren. “Een klant stuurde een wijzigingsaanvraag, en na 3 weken volgde netjes een offerte. Voor beide type producten gebruikten we dezelfde procedure. Dat was een mismatch. Als je als multidisciplinaire Cable Manufacturer meerdere stromen wilt bedienen, moet je snel kunnen communiceren, en ook binnen een Business team kunnen specialiseren. Andere Business Teams hoeven geen rekening te houden met onze Militaire certificatie of Klasse-3 productie. En het maakt nu niet uit waar een wijzigingsaanvraag van een klant binnenvalt - die wordt binnen het team direct doorgeleid, en kan vaak in een half uur worden teruggekoppeld naar de klant.”
Frank Offermans en het CFT Defence zijn ook verantwoordelijk voor de transfer van nieuwe producten naar Slowakije en de Order Fulfillment resultaten daar. “Je wilt het proces daar niet vertroebelen. Je zorgt dat het productieproces voor NPI's vooraf hier is uitgekristalliseerd. Die vrijgave van producten, waarbij geen tussenkomst van Engineers of Quality Engineers meer nodig is en de productie routinematig kan. Je moet oppassen dat die doorstroom van NPI-status naar de vrijgave blijft. Natuurlijk moeten wel alle vinkjes op groen staan, anders krijg je problemen in de order fulfillment. Maar de transfer naar Slowakije is voor ons een redelijk geklinkerde weg.”
Frank Offermans, CFT-leider Team Defence.
Het leidinggeven is bij beide mannen iets natuurlijks. Frank Offermans kent de mensen in zijn team vaak al vele jaren, kent hun sterke en soms zwakkere punten, en binnen de dagelijkse dynamiek van de vele beslissingen en de drukke communicatie beweegt hij zich ontspannen. Maar af en toe, als de nood aan de man is, als er snel moet worden gereageerd op een prospect, dan neemt hij afstand, en wordt heel duidelijk, zet het heel scherp neer. “Met normale temperaturen beweeg ik me tussen het team. Maar af en toe, als het nodig is, dan sta ik er boven. Daar heb ik geen moeite mee - dat is een natuurlijk iets wat dan gebeurd.” Noud Jacobs herkent dit. “Je ziet het direct aan hem. En het is ook goed. Iedereen heeft een andere rol. Alle rollen zijn even belangrijk, maar soms moeten er beslissingen worden genomen. Je hebt die prikkels nodig, en iemand moet die prikkel initiëren, want anders slaap je als groep in. Het voorkomt ook dat je kwaad moet worden. We hebben onlangs in een maand meer dan 100 prototypes gerealiseerd. Toen dat aan de orde kwam, dachten mijn mensen dat het veel te hoog gegrepen was. Maar Frank heeft dat met heel veel focus begeleid, en uiteindelijk pakte het team het wel op. En we hebben het gehaald, zonder veel overwerken. We hebben een prachtige prestatie neergezet.”
Meten is belangrijk in een productieomgeving, maar je moet er wel iets positiefs mee doen.
 Noud Jacobs
Noud Jacobs heeft een ruime ervaring als Production Manager. Hij vind het belangrijk dat de productieafdeling zijn mensen de gelegenheid geeft om trots te zijn op wat ze maken, wat ze kunnen maken, bij het specialistische en technische werk. “Er zijn in Nederland geen vergelijkbare kabelbedrijven, niet met die complexiteit, veel routinematiger. Op de arbeidsmarkt vindt je bijna geen mensen die dit werk al kunnen. Veel van de mensen die hier werken hadden vooraf niet veel technische kennis, maar we geven ze de kans. Als ze dan later een kabel maken waar ze 16 uur mee bezig zijn - iets wat maar 3 mensen in dit bedrijf kunnen - dan doet mij dat goed - je werkt dan samen als een groep aan meer output, en het geeft mensen veel voldoening.”
Werk in de productieruimte bij Cable & Wire Solutions in Echt.
In Echt maken de medewerkers ieder zelfstandig een volledig product. Naast dat dit prettiger werk biedt, geeft het ook meer zicht op individuele resultaten. “Iedereen krijgt wekelijks de performance resultaten op het gebied van efficiency en kwaliteit. Ik bespreek die resultaten ook met de mensen. Als het wat minder gaat, dan praten we daar samen over, en kijken we of we ergens mee kunnen helpen. Zo kun je heel open en eerlijk met mensen communiceren. Dingen meetbaar maken is belangrijk in een productieomgeving, maar dan moet je er wel iets positiefs mee doen. Vertrouwen krijg je zo op een nauwelijks autoritaire manier.”
Als een pad geplaveid is, en ik blijf het bewandelen, dan ga ik op zoek naar een nieuw pad.
 Frank Offermans
Frank Offermans: "We zijn vanuit Defensie en de DMO verplicht om te registreren wie aan een bepaald product werkt. Die kwaliteitslijsten gebruiken we nooit om mensen af te vallen. We kijken dan wel samen hoe we herhaling kunnen voorkomen, om er als organisatie beter van te worden. Maar er is bij NCWS nog nooit iemand ontslagen na het maken van een kwaliteitsfout.”
Afsluitend de vraag of hij nog iets wil belichten. “De ruimte die je bij Neways krijgt, om tot oplossingen te komen, incidenteel of procedureel. Die ruimte is er continue. Daar waar een weg niet optimaal is mag je steeds een initiatief nemen tot een betere 'Way of Working' in de breedste zin van het woord. Als een pad geplaveid is, en ik het blijf bewandelen, dan ga ik op zoek naar een nieuw pad om te plaveien. Dat heb ik nodig.”
Noud Jacobs: “Als je iets wilt, en je hebt een beetje drive, dan kun je daar heel diep in duiken, en kun je dingen voor elkaar krijgen. Dat blijf ik het mooie vinden van NCWS. De techniek is belangrijk, maar de mens staat nog meer voorop. Met name vanwege dat dynamische, het continue met elkaar moeten communiceren. Daar ben ik voor gevallen toen ik hier mijn eerste rondleiding, mijn eerste gesprek had. Hier regeert de techniek niet. Je hebt als mens een rol, een invloed.”
De productie van specialistische kabelbomen is voor een aanmerkelijk deel handwerk. Hier wordt een kabelboom voor een Defensie-voertuig, die bestaat uit honderden kabels en connectoren, in enkele dagen opgezet.
 
Over Neways Cable & Wire Solutions
Flexibiliteit voor Defence
Controller Marc Slangen