M
M
Neways Electronics International N.V.
      
Samen als Neways de beste zijn.
Huub van der Vrande
Chief Executive Officer
Neways Electronics International N.V.
      
Samen als Neways de beste zijn.
Huub van der Vrande
Chief Executive Officer
“De zorg dat het werk complexer wordt, leuker, uitdagender en afwisselender - dat mensen getriggerd worden op hun inventiviteit, dat vind ik één van de eisen die je als bedrijf aan jezelf moet stellen.”
Huub van der Vrande, Chief Executive Officer (CEO) van Neways combineert energie, ervaring en zakelijkheid, die is gegrondvest op een duidelijk visie hoe je als mensen met elkaar om zou moeten gaan, om iets samen te bereiken.
De cultuur die hij uitdraagt is persoonlijk, ondernemend en ambitieus – en tegelijk ongedwongen. En dat is voelbaar door heel Neways heen – in de energie van de mensen waarmee hij samen vorm geeft aan de ontwikkeling van Neways, in het beleid en in de sfeer in het bedrijf.
“Een sfeer creëren in je bedrijf, waar je alle vragen mag stellen. Dat past in mijn cultuur. Ik ben echt een 'mensen' mens. Bij mij kan heel veel. Je moet als CEO heel veel vertrouwen geven, en daar ook risico's in durven nemen. En ik wil dat we de beste zijn als Neways. Samen met mensen die het leuk vinden om daar aan te werken. Volgens mij heb je fun, ben je trots, als je ergens werkt waar je plezier hebt.”
Zijn belangrijkste drijfveren zijn de ontwikkeling van Neways en haar medewerkers, en het onderhouden van een uitstekende relatie met klanten. De kennis van productontwikkeling en 'Early Involvement' in het ontwerpproces van nieuwe producten zijn belangrijke pijlers van de strategie daarbij. “Het bedrijf verder ontwikkelen naar een hoger technologisch niveau. En het is essentieel om je medewerkers aan je te binden. Die zijn ons allerbelangrijkste goed. Het is voor een EMS-provider (Electronic Manufacturing Service) catastrofaal als er een groot verloop is. De ervaring die onze mensen verwerven in een project, wil je ook in een volgend project kunnen gebruiken.”
“Het grootste deel van de mensen heeft bij Neways regelmatig wisselend en boeiend werk. Werk dat complexer wordt, meer nadenken vraagt. Een deel van onze werknemers is door bijvoorbeeld het gezinsleven liever gebonden aan een strikte regelmaat - die mensen hebben we ook nodig. Maar de zorg dat het werk complexer wordt, leuker, uitdagender en afwisselender - dat mensen getriggerd worden op hun inventiviteit, dat vind ik één van de eisen die je als bedrijf aan jezelf moet stellen. Zodat je meegroeit, blijft ontwikkelen en door die continuïteit daarin ook een rotsvaste partner voor je klanten kunt zijn. Heel kort: ik zorg dat die voordeur altijd open blijft. Voor die klant die binnenkomt en zegt 'ik heb een heel mooi product, dat zou ik graag aan Neways gunnen’. En van binnen naar buiten geredeneerd: 'klant, ik zal u nooit teleurstellen’. Daar heb je collega’s voor nodig die doen wat ze beloven.”
Dat klinkt streng, maar is het niet - het is de weerslag van zijn overtuiging dat het open en duidelijk zijn naar elkaar de basis vormt voor een gezond bedrijfsproces. En voor een goede werksfeer. Een werksfeer waarbinnen communicatie, overleg en vertrouwen belangrijker zijn dan 'het van boven af opleggen'. “Als jij hebt beloofd dat je iets in 10 weken gaat doen, dan heb je volgens mij ook wel behoorlijk wat weken de tijd om aan te geven dat je het werk iets onderschat hebt. Maak het bespreekbaar, dan zie je dat dat tot heel veel oplossingen leidt. Of laat je gewoon assisteren als je iets niet alleen kunt, of toch niet op tijd af kunt krijgen. Zeggen 'dat doe ik wel even' als je het niet echt aankunt, daar heb ik een hekel aan. Ik kan alleen helemaal niets, zeg ik altijd. We hebben alle 3000 Neways-medewerkers hard nodig.”
Het ondernemen zit in zijn bloed – hij groeide op als zoon in een constructiebedrijf, met een vader die vrolijk en erg sociaal was, en een ruim hart had naar mensen die maar moeilijk konden betalen. Zijn moeder was dan zakelijker. “Een goede combinatie. Ik heb misschien wel van beide ouders iets in me.” zegt hij met een duidelijke warmte bij de herinneringen aan zijn jeugd.
Een stukje eigenwijsheid bij mensen is goed. Niet met alle winden meewaaien.
 Huub van der Vrande
Na een aantal jaren bij Volvo Car kwam hij bij Neways. Op verzoek van de toenmalige Neways directeur die geboeid was geraakt door een lezing die hij gaf aan de TU Eindhoven. De aanvankelijke aarzeling om een volledig commitment aan productontwikkeling te geven bracht hem ertoe om 9 jaar later een klein bedrijf over te nemen (Ripa). Onder zijn leiding groeide dit tot een winstgevende EMS-provider met meer dan 1000 werknemers. Hij keerde terug naar Neways als CEO. Neways was inmiddels een beursgenoteerde onderneming. Toch is Huub van der Vrande daarmee absoluut geen 'technocratische bestuurder' geworden. Zijn omgang met bijvoorbeeld de directeuren van de Neways-Groep blijft persoonlijk en gebaseerd op het geloof in de gedrevenheid en de vakkennis van de ander. “Ik ben een gevoelsmens. Als het gevoel goed is geef ik het vertrouwen en ook de ruimte. Toen ik net 18 jaar was had ik heel snel mijn rijbewijs en tot mijn verbazing gaf mijn vader me zonder blikken of blozen zijn splinternieuwe Escort mee. Ik snap het ook als mensen voor het eerst iets moeten leren, voor het eerst iets meemaken in hun functie. Een stukje eigenwijsheid bij mensen daarbij is goed, dat is nodig. Niet met alle winden meewaaien. Dus - vertrouwen geven en creëren. Als ik dan de alertheid zie waarmee het management reageert op dringende procesvragen, dan ben ik hartstikke blij.”
Het samenwerken, waarbij iedereen open communiceert en ook respect heeft, voor elk niveau medewerker binnen de onderneming, was een van de uitgangspunten voor het Neways DNA. “Communiceer bijvoorbeeld als er overwerk nodig is, waarom dat is. Als de inkoop van componenten langer blijkt te duren, en die order ineens in twee dagen af moet. Toen ik mijn eerste bedrijf (Ripa) had vroeg ik aan een klant, Philips Medical, of ik met al mijn mensen mocht langskomen om de assemblage van hun eindproducten te mogen aanschouwen, om zo een beeld te vormen van waarvoor het door Ripa gemaakte component gebruikt werd. Toen mijn productiekrachten zagen hoe hún printpanelen onderdeel werden van een MRI-scanner van miljoenen guldens, begrepen ze veel beter waar ze aan meewerkten. Dat bindt en motiveert mensen. En communiceer het bijvoorbeeld naar je klant als je kunt voorzien dat je net wat later bent met leveren. Bel dat je wél kunt leveren, maar slechts een deel, zodat je klant de gelegenheid krijgt om daarop te anticiperen, om die ploeg van maandag wel werk te geven. Zo wordt openheid content, een meerwaarde.”
Het Neways DNA verwoordt het. Het nakomen van afspraken, eerlijk en respectvol communiceren, de aandacht voor voorbeeldgedrag van het management. En meedenken mét en vanuit de beleving van de klant. Alle bedrijfsinspanningen worden daarbij uiteindelijk getoetst aan het klantbelang. Zelf is Huub van der Vrande een man die ook op elk moment blijft zoeken naar commerciële kansen voor Neways. “Dat vind ik inderdaad leuk. Neways vertegenwoordigen. Relaties leggen. Een zienswijze dat we geen klanten en leveranciers meer hebben, maar alleen relaties. Maak het niet zo moeilijk. We hebben elkaar nodig.”
“De zorg dat het werk complexer wordt, leuker, uitdagender en afwisselender - dat mensen getriggerd worden op hun inventiviteit, dat vind ik één van de eisen die je als bedrijf aan jezelf moet stellen.”