M
M
Neways Technologies
      
Een plan werkelijkheid laten worden.
Hans Gerrist
Senior Projectleider
Denny Temminck
Hard- & Software Designer
Neways Technologies
      
Een plan werkelijkheid laten worden.
Hans Gerrist
Senior Projectleider
Denny Temminck
Hard- & Software Designer
Project Manager Hans Gerrist. “Het gaat niet alleen om de ontwikkeling van producten, maar ook om de 'Sustaining' - het tijdens de gehele levenscyclus zorg dragen voor de produceerbaarheid, bijvoorbeeld bij wijzigingen in de componentenbeschikbaarheid, of marktontwikkelingen die nieuwe versies vragen.”
Hans Gerrist is Senior Project Manager bij Neways Technologies (NT). Hij omschrijft het kernachtig: NT is de kraamkamer voor producten die bij de andere Neways werkmaatschappijen worden geproduceerd.
Hans Gerrist is als Project Manager de interface tussen de wensen van een klant en de expertise van NT op het gebied van hardware, mechanica, electro-mechanica en software, en coördineert (en faciliteert) de ontwerptrajecten. Denny Temminck zorgt als Hard- & Software Designer voor de technische invulling van het door een Systeem Architect geschetste productontwerp. Hij lost de puzzel op: hoe verenig je alle parameters zoals functionaliteit, kwaliteit, produceerbaarheid, componentenverkrijgbaarheid, en de bandbreedte van de beoogde kostprijs in een technisch productontwerp.
Van verkenning tot offerte
Hans Gerrist noemt als voorbeeld een project voor het ontwikkelen van een op laser-licht gebaseerde sensor, overeenkomstig een barcode-lezer bij een kassa. In dit geval wordt de sensor toegepast bij het automatisch plaatsen van melkzuigers op de uiers van koeien in een 'melkrobot'. Deze melkrobot heeft als bijkomend voordeel dat koeien op elk moment van de dag zelf kunnen bepalen wanneer ze worden gemolken. Maar om de fasen en taken tijdens een ontwerptraject te schetsen kiezen we een ander, en denkbeeldig product: een Geigerwatch. Dit horloge registreert radioactiviteit en geeft metingen en waarschuwingen door aan een Geiger Glass bril. Een concept waarmee klant 'Alfa' aanklopt bij Neways.
“Natuurlijk kan Alfa ook via een van onze werkmaatschappijen bij ons komen, als daar al een relatie mee is opgebouwd. Tijdens een eerste gesprek zal een Account Manager de mogelijkheden verkennen. Om welke afzetmarkt gaat het, past het nieuw te ontwikkelen product bij onze onderneming? Is het in volume produceerbaar? Daarna zullen dan een projectleider en een Systeem Architect aanschuiven. Dan merk je vrij snel waar de uitdaging voor de klant ligt, en of wij daar een antwoord op kunnen geven. En welke werkmaatschappijen van Neways daaraan kunnen bijdragen. Alfa heeft natuurlijk een verwachtingspatroon, ook financieel. Welke prijs zal de Geigerwatch krijgen? Ook als projectleider ben je door de kennis over productiekosten en mogelijkheden betrokken bij die gedachtewisseling over marketing. Dat vind ik zelf ook een van de leuke kanten van mijn werk - het gremium aan klanten waarmee je meedenkt, niet alleen in halfgeleider-industrie, maar ook in de agrarische sector, de medische sector, of voor Automotive.
“Als Project Manager wil je een volwaardig gesprekspartner zijn, en ik zorg altijd dat ik de marktontwikkelingen in de sector van de klant ken, en ook de functionele en technische kant van het product goed begrijp. Maar we gaan niet altijd mee. Denk aan 'Start-ups', een klein bedrijfje met een nieuw idee. Wil je als onderneming daarin meeschakelen, ben je bereid dat risico te lopen? Als je vertrouwen hebt in een onderneming, en de betreffende markt kunt inschatten, dan kun je als Neways er ook voor kiezen om deel te nemen in een investering, als een amortisatie vooruitlopend op een succesvol product. Dan helpen wij Alfa om het succes mogelijk te maken.”
De Geigerwatch is veelbelovend. Het initiële projectteam met een Systeem Architect en een Projectleider stellen een technische blauwdruk en een planning op, die de Account Manager vertaalt in een offerte. NT ziet dit als het begin van een langere relatie. Bij doorgang wordt de Projectleider van NT voor Alfa het Single Point of Contact binnen Neways, en zal, bij volgende projecten, ook zoveel mogelijk samen met hetzelfde technische team voor de klant werken. Het IP, het Intellectual Property van een ontwerp blijft altijd eigendom van de klant - een strategische keuze van Neways, die dit ziet als een voorwaarde voor een vertrouwensrelatie met klanten.
De techniek
Denny Temminck is (Lead) Hardware en Software Designer, en zijn focus is veelal de PCBA, de printplaat, in vele variaties en formaten. In dit geval klein, want de Geigerwatch en de bijbehorende Geiger Glass zijn compact, en Neways Micro Electronics in Echt is aangewezen als de primaire producerende werkmaatschappij. Het gaat om een volledig nieuw ontwerp, en binnen NT wordt het ontwerpteam aangevuld met collega's met kennis van mechanica, elektro-mechanica en software.
Alfa heeft voor de Geigerwatch een waterdicht, schokbestendig, stralingsbestendig en uiteraard modieus 'plastic' omhulsel voor ogen. “De benodigde spuitgiet-machines hebben we niet zelf - we werken samen met partners in de industrie. Maar onze mechanici zijn de kennisdragers - zij hebben de kennis over materialen, en kunnen de functionele en esthetische eisen ook tot in detail met de spuitgieter bespreken.” zegt Hans Gerrist. Hij leidt meerdere projecten, en steunt daarbij ook op de zelfstandigheid van de technische teams.
De designer gebruikt zijn creativiteit om invulling te geven aan de gewenste functionaliteit.
 Denny Temminck
“Een nieuw project is iedere keer weer een uitdaging." zegt Denny Temminck. "Het begint allemaal bij een wens van een klant. Het eerste traject is het in kaart brengen wat de klant écht wilt. Afhankelijk van de technische complexiteit gebeurt dit door een System Architect en/of (Lead) Designer. Het is dan de taak van de architect om de klant wens te vertalen naar technische oplossingen. Deze oplossingen kunnen uit zowel software als hardware worden opgebouwd. Vaak gaat het om een combinatie van de twee. Vanaf dat moment mag de designer zijn creativiteit gebruiken om invulling te geven aan de gewenste functionaliteit. Dit kan verschillen van schema-ontwerp tot softwareontwikkeling. Het is dan belangrijk om de klanteisen te volgen: bijvoorbeeld de eis om zo goedkoop mogelijk te kunnen produceren, de waarborging van de kwaliteit, of een nadruk op de toepassing van low-power voor batterij applicaties. Parallel hieraan ben je bezig met de produceerbaarheid van het product. Hiervoor zul je veel overleg hebben met de Neways productiemaatschappijen. Uiteindelijk ontstaat er een prototype dat 'gekwalificeerd' moet worden. Als designer ben je verantwoordelijk voor het bedenken en het uitvoeren van je designkwalificatie. En als het design goed bevonden is, dan moet de hele productielijn ingericht worden. Als ontwerper van het product help je de Neways productiemaatschappij als dit nodig is."
Hard- & Software Designer Denny Temminck.
Voor de presentatie van een prototype wordt een product vaak al in een voorfase in een 3D simulatie aan de klant getoond. Hans Gerrist: “We kijken ook samen met de klant wat belangrijk is, wat prioriteiten heeft. Misschien wil Alfa wel naar de beurs met de Geigerwatch en de Geiger Glass, voordat deze echt in productie gaan, of voordat de prototypes helemaal functioneel zijn. Dan zorgen we er voor dat er iets aantrekkelijks en representatiefs binnen in de bril verschijnt, dat de belangrijkste functies werken. Zodat een klant op die beurs consumenten alvast enthousiast kan maken. Zo houden we daar in de projectfasering rekening mee. Stap voor stap gaan we naar het einddoel toe.”
Het plan dat we met elkaar hebben, handen en voeten geven.
 Hans Gerrist
“Ik vind de interactie met een verscheidenheid aan klanten ontzettend leuk, de mensen, de verschillende applicaties, en de vertaalslag naar techniek. Het met het team aan de slag gaan om te zorgen dat de klant krijgt wat hij nodig heeft. De beheersing van een project. Het is een uitdaging om iets handen en voeten te geven, om een plan werkelijkheid te laten worden. 'Iedereen kookt met water' - je kunt niet alles voorzien. Je komt onverwachte zaken tegen. Bijvoorbeeld, als tijdens het ontwerptraject onverwacht nieuwe technologie beschikbaar komt, die last-minute door de werkmaatschappij in het prototype verwerkt moet worden. Of als klanten op basis van gesprekken in hun markt tussentijds met aanvullende specificaties komen. Een dynamiek die nu eenmaal hoort bij een volwassen ontwikkelproces.”
“De mensen in mijn team kunnen geen 'einzelgangers' zijn. Ze moeten samen zorgen dat die Geigerwatch gaat werken. Ik kan daarvoor als Project Manager van alles faciliteren maar uiteindelijk moeten de mensen wel het enthousiasme hebben. Daarom is het contact tussen technici en klanten ook belangrijk - dan weten ze waar het om gaat. En ik ga, als er spanningen in de planning zijn, daar ook geen woorden om laten vallen - ik weet dat men dan al dag en nacht bezig is geweest. Ik faciliteer dan een oplossing. De Systeem Architecten helpen mij daar ook bij, door dat zij met afstand kunnen kijken naar eventuele knelpunten waar Designers tegenaan lopen. En aan het einde van hun vragen aan de Designers kunnen die vaak zelf het antwoord geven.”
De denkbeeldige Geigerwatch is inmiddels, na de productie van een 'nulserie' van enkele honderden exemplaren bij Neways Micro Electronics in Echt, in transfer voor de productie bij Neways in China. Neways Technologies, Hans Gerrist en Denny Temminck zullen bij volgende productversies opnieuw worden betrokken bij het productontwerp, en wederom de afwegingen maken op het gebied van functionaliteit, produceerbaarheid en logistiek. Een proces waarbij Neways steeds vroeger in de ontwikkelingscyclus van producten wordt betrokken, en dat dagelijks in de praktijk tot uiting komt - in opdracht van bedrijven uit alle sectoren, zoals de Defence, de Automotive en de Foodindustrie.
Project Manager Hans Gerrist. “Het gaat niet alleen om de ontwikkeling van producten, maar ook om de 'Sustaining' - het tijdens de gehele levenscyclus zorg dragen voor de produceerbaarheid, bijvoorbeeld bij wijzigingen in de componentenbeschikbaarheid, of marktontwikkelingen die nieuwe versies vragen.”