M
M
Neways Advanced Applications
      
Die kans komt er.
Twan Relouw
HR-Manager
Neways Advanced Applications
      
Die kans komt er.
Twan Relouw
HR-Manager
Klein genoeg, groot genoeg. De omvang van Neways in totaal en de onderverdeling van Neways in gespecialiseerde werkmaatschappijen, zijn voor Twan Relouw, HR-Manager van Neways Advanced Applications (NAA), medebepalend voor de toegevoegde waarde van Neways voor klanten én voor een fijn werkklimaat waar medewerkers de ruimte krijgen om zich breed en relatief snel te ontwikkelen.
“Als Neways hebben we alle disciplines in huis: het ontwerp, de engineering, professionele productiefabrieken en deskundig personeel, de logistiek. In alle stappen van de productlevenscyclus zijn wij partner. We zijn voldoende groot om op een hoog technisch niveau en professioneel te kunnen acteren, maar niet zodanig groot dat een klant niet meer echt de klant is of dat het ons belemmert om flexibel te zijn.”
“Daarbij moeten we het hebben van onze mensen. Als je hier iets doet, zie je ook de bijdrage daarvan terug in het geheel. En dat wordt ook opgemerkt. Dat is denk ik het mooie van dit bedrijf. De kansen, de verantwoordelijkheid, de zelfstandigheid – de mooie projecten die je kunt doen. Er gebeurt altijd wel wat. En kansen doen zich hier altijd voor.”
Carnaval en het zingen van het levenslied in Limburgse cafés (samen met een groep vrienden), zijn na Neways de twee passies van Twan Relouw. Ook tijdens de carnaval zelf neemt hij dagelijks even de tijd om zijn e-mails te controleren. Als HR-Manager beperkt hij zich niet tot regelgeving op HR-gebied of de dagelijkse details. Hij is trots op de unieke cultuur binnen Neways en zich er ook van bewust dat de zakelijke gezondheid van het bedrijf om ontwikkeling en verandering vraagt.
“Bij Neways denken we meestal: 'hoe gaan we dit voor iemand regelen?' in plaats van: 'dat kan niet'. Een mensgerichte benadering. En we hebben gelukkig een Raad van Bestuur die niet direct al na een jaar zegt: 'Het is niet rendabel, streep erdoor en weg'. Neways zoekt dan toch weer kansen: een heel positieve houding.”
“Ook in de relatie naar klanten. Waarbij partnership nog wat betekent. Waarbij een bedrijf zegt: 'Als jullie laten zien dat jullie dit aankunnen, dan ligt daar een stukje toekomst voor ons als partners'. Dat je samen met de klant meedenkt en commitment toont. Maar in de huidige markt heb je ook te maken met klanten die sturen op het hardere resultaat en voornamelijk denken in kosten. Die je wijzen op dingen die je soms zelf niet meer opvallen en daar concrete afspraken over verlangen: de werktijd per product, het aantal productieve uren. Een objectivering van de relatie met de klant. Met elkaar de scherpte erin houden is daarbij goed. Maar het uitgangspunt voor Neways blijft hoe je elkaar als partners kunt ondersteunen en verder helpen.”
NAA heeft, net als de overige werkmaatschappijen van Neways, een grote mate van vrijheid bij het bepalen van de marktstrategie en het inrichten en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Een vrijheid die initiatief en creativiteit bevordert: een van de kenmerken van de bedrijfscultuur. Tegelijk beseffen de werkmaatschappijen ook dat de harmonisering van beleid en processen naar de veranderende markt toe een sterkere uitgangspositie biedt. Om een anker te scheppen voor zowel de mensgerichte bedrijfscultuur als de concurrentiepositie te versterken is het Neways DNA opgesteld: een blauwdruk die vastlegt welke kernwaarden richtsnoer dienen te zijn bij het handelen van alle medewerkers. Centraal staan daarbij klantgerichtheid en verantwoordelijkheidsgevoel. “Wij genereren het juiste product foutloos en op tijd tegen de laagste kosten,” citeert Twan Relouw, die nauw betrokken was bij het opstellen van het DNA. “Ook het goed kennen van de klant is een van de vereisten. Dat is zowel extern als intern, want ook binnen NAA zijn afdelingen en teams klant van elkaar. Het nakomen van afspraken onderling is daarbij essentieel en iets waarop we elkaar willen aanspreken. Ik vind namelijk dat je als professioneel medewerker ook feedback en advies van een ander moet kunnen ontvangen. Dat geeft je de gelegenheid om jezelf te verbeteren.”
Aan het opstellen en het binnen Neways introduceren van dit DNA-model, is een uitgebreide interne discussie voorafgegaan binnen het Management en de HR-kerngroep. Hoe definieer en omschrijf je voor de bedrijfscultuur van Neways belangrijke zaken als creativiteit, flexibiliteit, gedrevenheid en een waardering voor het verder kijken dan de eigen functiebeschrijving? Het gevolg van deze uitgebreide discussie is wel dat het uiteindelijke model zeker geen vrijblijvend 'visitekaartje' is, maar een sturend en krachtig beleidsdocument.
Een van de andere taken van de afdeling HR bij NAA voor het komende jaar is het invoeren van een systeem voor het in kaart brengen van competenties van zowel afdelingen als teams en medewerkers. Samen met een uitgebreide inventarisatie van de functiebeschrijvingen binnen NAA zal dit betere handvatten bieden voor het bewust omgaan met de ontwikkeling van medewerkers. “De afdeling HR is de beheerder van deze tool, maar vooral de leidinggevenden zullen de tool gebruiken om inzicht te krijgen. Waar staat iemand? Wat zijn de competenties waarover iemand wel of niet over beschikt? Waar gaan we in de ontwikkeling van iemand aan werken? Het is de verwachting dat als het systeem aan onze verwachtingen voldoet, het ook bij de andere Neways-werkmaatschappijen ingevoerd zal worden.”
Verder is HR betrokken bij diverse 'Lean Manufacturing'-projecten, zoals de goed geslaagde invoering van het 5S-systeem enige tijd geleden. Dat geldt tevens voor een met Kaizen vergelijkbaar systeem, waarbij op afdelings- en teamniveau targets op QLTC (Quality, Logistics, Technical en Costs)-gebied worden vastgesteld, gemeten en geëvalueerd.
Ondanks deze professionele focus is Twan Relouw geen analytische, zakelijke manager. Tijdens de rondleiding door de productieruimten van NAA groet hij iedereen joviaal en wordt ook door veel mensen even betrokken bij een kort overleg of nieuwtje. Tijdens het gesprek leent hij even zijn auto uit aan een collega met een vrolijke waarschuwing over de cd met carnavalsliederen in de cd-speler. “Ik wil niet iemand zijn die als het ware een sollicitatiegesprek aangaat met een lamp op iemands gezicht. Ik vind het prettig als mensen in hun krachtenveld komen, op hun gemak zijn en hun verhaal kunnen vertellen. Dan kom je veel verder. Dan hoeft iemand zich niet te verdedigen. Dan leer je mensen het beste kennen, hoe ze echt zijn. Want dat zal je uiteindelijk ook in de dagelijkse praktijk terug gaan zien.”