M
M
Neways Industrial Systems
      
We zijn een bedrijf dat constant in de spiegel kijkt.
Bob Konings
Managing Director
Neways Industrial Systems
      
We zijn een bedrijf dat constant in de spiegel kijkt.
Bob Konings
Managing Director
Communicatie en creativiteit – het zijn kernwoorden in de visie van Bob Konings, Managing Director bij Neways Industrial Systems (NIS). Hij zet zich in voor een optimale dienstverlening aan klanten, en een optimalisatie van de interne bedrijfsprocessen.
Tijdens ons gesprek komt hij gemoedelijk en vriendelijk over, maar ook beslist in zijn streven om NIS en haar medewerkers een internationaal concurrerende en moderne basis te geven voor de toekomst. “Wij zijn een bedrijf dat constant in de spiegel kijkt. Past dit nog wel bij onze klant? Bij ons proces en bij onszelf? We staan hierin nooit stil.”
NIS ontwikkelt zich – van een bedrijf dat elektronische componenten 'naar specificatie' levert, naar een Added Value leverancier die betrokken is bij de volledige levenscyclus daarvan, van ontwerp tot aan onderhoud. Daarbij is goede communicatie met de klant doorslaggevend. “Wij willen gewoon de beste zijn als leverancier. We gaan dan ook om tafel zitten bij de klant en vragen 'jullie geven ons een 8, wat kunnen we doen om een 9 te krijgen?'” zegt Bob Konings. “Je bent elkaars partner. We gaan heel dicht bij de klant staan – we willen weten hoe wij als leverancier onze diensten optimaal kunnen afstemmen op wat de klant voor zijn bedrijfsproces nodig heeft, en daarop anticiperen. Die communicatie met de klant, de relatie, dat is essentieel.” Daarbij speelt verwachtingsmanagement een belangrijke rol. Door een gezamenlijke monitoring van de leveringsbetrouwbaarheid en de productkwaliteit kunnen knelpunten worden gesignaleerd en aangepakt. En openheid is belangrijk. “Durf met de klant de discussie aan te gaan – hoe goed doe ik het? De klant spreekt altijd de waarheid. Zo ontdek je samen wat de klant belangrijk vindt.”
Een ander aspect van goede klantrelaties is risicomanagement, bijvoorbeeld op het gebied van logistieke knelpunten. “Door proactief en kritisch te kijken naar de hele logistieke keten, vanaf de mogelijkheden van onze leveranciers tot aan de procedures bij aflevering aan de klant, kunnen we vooraf risico's in kaart brengen, en een gepaste oplossing zoeken. De klant kan natuurlijk ook het risico accepteren. Maar dan hebben we het er in ieder geval met elkaar over gehad. En daar winnen we terrein mee.”
Door de verscheidenheid aan klanten en een bedrijfshistorie waarbij verschillende bedrijven zijn samengekomen, is de optimale inrichting van de interne organisatie en de bedrijfsprocessen essentieel. Dit gebeurd via 'continuous improvement'. Bijvoorbeeld door de periodieke analyse van de voor-en nacalculatie bij de productie. “We kijken dan samen met de betrokken afdelingen naar waar we meer 'lean' kunnen produceren, en hoe we dat op een constructieve wijze kunnen doorvoeren in de organisatie. De indirecte organisatie (Management en Engineers – red.) heeft daarbij eigenlijk maar één doel: zorgen dat de directe medewerkers zonder oponthoud hun werk kunnen doen.” Bob Konings stimuleert hierbij een mentaliteitsverandering, waarbij bijvoorbeeld Engineers de productiemedewerkers ook als klant zien. “Als Engineer moet je daar wel voor openstaan. Ga maar meedraaien bij de productie, en kijken of die 15 minuten die jij had bedacht, maar waar een werktijd van 30 minuten wordt gemeten, ook écht in 15 minuten kan, of dat de tijden moeten worden aangepast. Na een aanvankelijke aarzeling is de feedback van de Engineers nu positief: ze werken nu veel beter samen met de productieafdeling. Ook het 'wij en zij' gevoel is hierdoor duidelijk afgenomen.”
Met elkaar dezelfde kernwaarden binnen onze relaties met klanten uitdragen.
 Bob Konings
Veranderingen binnen NIS die vragen om communicatieve vaardigheid en veel creativiteit van de medewerkers. “We zoeken mensen met een drive om te blijven verbeteren. Om met elkaar intern de zelfde werkwijze te gaan hanteren. En met elkaar dezelfde kernwaarden binnen onze relaties met klanten uit te dragen. Je hebt als team een gezamenlijk 'hart'. Je vertaalt dat hart steeds naar de specifieke cultuur van iedere klant. Die aanpassing, daardoor kun je ontdekken wat voor die klant belangrijk is, en hoe wij daarbij als NIS met onze vakkennis de klant volledig kunnen ontzorgen.”
Binnen Neways wordt veel ruimte geboden aan die creativiteit. Dat blijkt ook als Bob Konings aangeeft wat hij van zijn directe medewerkers verwacht bij de aanpak van projecten. “Ik bied veel vrijheden, en probeer niet een oplossing voor te dragen, maar een beetje de constraints, de voorwaarden. Het is immers een denkproces om ergens tot iets te komen. Ik verwacht wel dat mensen mij, en ook elkaar meenemen in dat denkproces, en af en toe even bij mij en elkaar binnenlopen om te kijken of de gekozen strategie of oplossing nog in lijn is met alle andere ontwikkelingen. Maar er is heel veel ruimte voor die eigen inbreng van vakkennis en ideeën.”
En ook zelf ervaart hij die ruimte in zijn werk als Managing Director. “Ik kom uit de techniek, en heb hiervoor vooral Operationeel leidinggevende functies gehad. Maar ik vind de commercie wel heel erg leuk. Dat had ik eigenlijk niet zo verwacht. Met een klant een ontwikkeling ingaan. Ik hou ook van functies waar ik over de langere termijn mag nadenken en die ook kan beïnvloeden, maar óók af en toe met de handen op stro kan om een escalatie op te lossen. Dat is ook het leuke van Neways, die laat dat toe – een relatief platte en open organisatie. En een hele fijne cultuur. Dus eigenlijk een superjob.” zegt hij met een glimlach.